Menu
Twój Koszyk

Aronia czarnoowocowa  W profilaktyce chorób nowotworowych

24 02 Aronia czarnoowocowa  W profilaktyce chorób nowotworowych
0 Komentarze 1464 Wyświetleń

Autor: Dr Janusz Suszyna

ARONIA CZARNOOWOCOWA
- W profilaktyce chorób nowotworowych

Liczne badania i eksperymenty wykazują, że polifenole z owoców aronii chronią komórki przed kancerogenezą, ograniczając nowotwory oraz ich przerzuty. Antyoksydanty, w które obfitują owoce aronii, skutecznie eliminują wolne rodniki, których uszkodzenia prowadzą do rozwoju komórek nowotworowych (Kulling i Rawel, 2008). Działanie to odbywa się wielopłaszczyznowo i polega na wiązaniu i obniżaniu toksyczności związków mutagennych, m.in.benzo--pirenu (Gąsiorowski i in., 1997; Banach i in., 2017), metali ciężkich (Wawer, 2006), co zapobiega tworzeniu się RFT sprzyjających kancerogenezie (Nowak i in., 2014),  hamowaniu podziałów i wzrostu komórek rakowych, pobudzaniu ekspresji genów o charakterze supresorów (Białek i in., 2012; Banach i in., 2017).

Badania na zwierzętach wykazują, ze aronia wspomaga środki farmakologiczne stosowane w leczeniu raka. Owoce hamowały wzrost komórek raka jelita grubego. Inne badania kojarzą owoce aronii z obniżeniem ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego, dzięki bogatej zawartości antocyjanów. Ponieważ jest to jedna z najbardziej powszechnych form tej groźnej choroby, warto wzbogacić swoją dietę o tego typu składnik. 
Wyniki badań University of Southampton wykazują obiecujący wpływ wyciągu z aronii na komórki raka trzustki. W trakcie prowadzonego eksperymentu odkryto, że aronia zwiększała skuteczność gemcytabiny, czyli leku onkologicznego. 
Ponadto produkty z owoców aronii, dzięki swojemu potencjałowi przeciwutleniającemu, łagodzą skutki uboczne chemio – i radioterapii stosowanej w leczeniu nowotworów (Niedworok i Brzozowski, 2001) oraz wykazując zdolności modyfikowania działania genotoksycznego wielu znanych mutagenów.

Polifenole zawarte w aronii jedne toksyny wiążą unieszkodliwiając je, a z innymi tworzy nierozpuszczalne kompleksy usuwając je z organizmu, co jest działaniem odtruwającym i  zabezpieczającym przed nowotworami, a w jeszcze innym wykazują działanie synergiczne zwiększając aktywność antykancerogenną. Zawarte w aronii kwasy fenolowe jak kwas kawowy i chlorogenowy wykazują zdolność blokowania kancerogenów powstających podczas przemiany materii. Skutkuje to zmniejszeniem ryzyka wystąpienia nowotworów jelita grubego, guzów przełyku, hamowaniem transformacji komórek i zwiększoną aktywnością chemoprewencyjną. 
Ponadto polifenole zawarte w ekstrakcie z aronii regenerują witaminę E, działają antyoksydacyjnie, więc przeciwdziałają miażdżycy, obniżają ciśnienie, hamują utlenianie LDL, co daje wymierne efekty w profilaktyce nowotworowej.

Nie wskazane jest stosowanie produktów z aronii razem z radioterapią.

Literatura:
• Banach K., Rutkowska B., Glibowski P., 2017. Polska „superżywność” w prewencji chorób nowotworowych. Bromatol. Chem. Toksykol., 2: 106-114.
• Białek M., Rutkowska J., Hallmann E., 2012. Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) jako potencjalny składnik żywności funkcjonalnej. Żywn. Nauka Trchnol. Jakość, 6(85): 21-30.
• Gawlik-Dziki U., 2004. Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. Żywność Nauka Technologia Jakość. 4: 29-40.
• Gąsiorowski K., Szyba K., Brokom B., Kolaczynska B., Jankowiak-Włodarczyk M., Oszmiański J., 1997. Antimutagenic activity of anthyocyanins isolated from Aronia melanocarpa fruits. Cancer Lett., 119(1): 37-46.
• Kowalczyk E., Krzesiński P., Kura M., Szmigiel B., Błaszczyk J., 2003. Anthocyanins In medicine. Pol. J. Pharmacol., 55:  699-702.
• Kowalczyk E., Jankowski A., Niedworok J., Śmigielski J., 2002. Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej na angiogenezę u zwierząt otrzymujących kadm. Farm. Pol., 20: 940-941.
• Kulling S.E., Rawel H.M., 2008. Chokoberry (Aronia melanocarpa) – A review on the characteristic components and potential health effects. Planta Med., 74(13): 1625-1634. •Malik M., Zhao C., Schoene N., Guisti M.M., Moyer M.P., Magnuson B.A., 2003. Anthocyanin-Rich Extract From Aronia Melanocarpa E Induces a Cell Cykle Block in Colon Cancerbut Not Normal  Colonie Cells. Nutr. Cancer, 46: 186-196.
• Niedworok J., Brzozowski F., 2001. Badania nad biologicznymi i fitoterapeutycznymi właściwościami antocyjanin aronii czarnoowocowej. E. Post. Fitoter., 20-24.
• Nowak A., Zielonka J., Turek M., Klimowicz A., 2014. Wpływ przeciwutleniaczy zawartych w owocach na proces fotostarzenia się skóry. Post. Fitoter., 2: 99-94.  
• Sikora J., Markowicz M., Mikiciuk-Olasik E., 2009. Rola i właściwości lecznicze aronii czarnoowocowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Bromat Chem Toksykol, 42: 10-7.
• Wawer I., 2006. Aronia – polski paradoks. Agropharm, Warszawa.

Zostaw komentarz